CHƯƠNG TRÌNH culinary trainee program

Chương trình Thực tập ngành ẩm thực kéo dài 12-18 tháng không giới hạn độ tuổi, đã có 1-2 năm kinh nghiêm toàn thời gian(có được trong vòng 24 tháng qua) trong lĩnh vực Ẩm thực – Nhà hàng – Khách sạn đến Úc và phát triển nghề nghiệp.