CHƯƠNG TRÌNH WORKING HOLIDAY ÚC

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH !!! Chương trình Work & Travel Plus của chúng tôi dành cho những người đủ điều kiện xin Thị thực Làm việc trong Kỳ nghỉ (loại 417) và Thị thực Làm việc và Kỳ nghỉ (loại 462) + Phải từ 18-30 tuổi (Nếu bạn là công dân Canada, Pháp hoặc Ireland thì giới hạn độ tuổi là 35) + Phải nói thông thạo tiếng Anh + Phải có lý lịch tư pháp trong...
Xem thêm >>